siteye devam etmek için

“Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yoga Federasyonu tarafından Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe hazırlanan “Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı, 5/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tebliğ, Yoga Eğitmeni Seviye 5 Standardı, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Haber)

Yoga Eğitmenliği Mesleği'nin Yoga Federasyonu gayretiyle resmiyet kazanmasının ardından kendi mesleki yeterliliğinizi nasıl kanıtlayabileceğiniz, bunun sizi nasıl etkileyeceği veya bu başlıktaki gelişmelerle ilgili aşağıdan daha detaylı bilgi edinebilir, bilgilendirme amaçlı ön kayıt gerçekleştirebilir veya destek hattımızı arayabilirsiniz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

    Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, her ne kadar herhangi bir belirli ürünün veya hizmetin satılımı için oluşturulmamış olsa da, yoga.org.tr adresi üzerinde bulunarak, bütün kullanıcılarına herhangi bir hizmet veya ürün satın almaları durumunda tarafların ne tür haklara sahip olacağının bildirilmesi adına oluşturulmuştur.
    yoga.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilen herhangi türden bir satın alım işlemi sürecinde de genel hatları ile bu veya bunun bütün gerekliliklerini ek olarak daha fazlası ile taşıyan nitelikte bir mesafeli satış sözleşmesi düzenlenecek ve ALICI ile SATICI arasında akdedilecektir. Satın alım sürecinde akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesinden ayrı olarak, yoga.org.tr adresine kısmi veya bütün olarak direkt veya dolaylı yoldan erişen her birey veya grup bu Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni tüm hatları ve detayları ile anlamış ve kabul etmiş sayılır.
    yoga.org.tr adresine herhangi bir yoldan erişim sağlayan kişi veya grup, yoga.org.tr adresi üzerinden herhangi bir türden satın alım gerçekleştirmeden önce, satın alım sürecinde ve satın alım süreci sonrasında bu sözleşme içerisinde bulunan her şeyi bütün detaylarıyla anladığını, kabul ettiğini ve onlara tabii olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 1 TARAFLAR

1.1-SATICI
Unvanı: Yoga Federasyonu İktisadi İşletmesi
Telefon: 0-312-437-96-09
Eposta adresi: info@yoga.org.tr

1.2-ALICI
yoga.org.tr adresine direkt veya dolaylı yoldan, herhangi bir surette erişim sağlayan veya hizmetlerini kullanan kişi veya grup.

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın yoga.org.tr internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ve Madde 3.1 de ek bilgileri belirtilen ürünün/ürünlerin/hizmetin/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1- ÜRÜNLER/HİZMETLER
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri yoga.org.tr adresinde yer almaktadır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI, kendi koşullarınca kararlaştırdığı kişi veya gruplara indirim yapma veya ek fiyat gösterme ve bunu saklı tutma hakkına sahiptir.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Güncel olarak yoga.org.tr adresi üzerinde satılan her şey 'hizmet' kategorisinde olup, teslimi hem satın alım esnasında ve sürecinde belirtilen bilgiler, hem de Kullanım Sözleşmesi içerisinde belirtilen koşullar çerçevesinde yapılacaktır. Şayet satın alımı gerçekleştirilen hizmet örgün bir kurs ise, hizmet teslimatı satın alımı yapan kişinin ona öncesinde çeşitli iletişim kanalları ile belirtilen adrese gelmesi aracılığıyla sunulur. Şayet satın alımı gerçekleştirilen hizmet bir çevrimiçi(online) kurs ise, söz konusu kurs içeriği internet sitesi üzerinden video kayıtlarına erişim izni veya kurs eğitmeni tarafından verilen canlı yayına katılım izni gibi yollar ile teslim edilir. Söz konusu hizmet, kurs içeriğinin aktarılması ile son bulur, kurs sonunda Yoga Federasyonu İktisadi İşletmesi tarafınca belirlenen şartlar altında başarı elde eden kişi/öğrencilere bunu ifade eden belge/belgeler takdim edilebilir.

3.3 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, yoga.org.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve yoga.org.tr alan adı altında bulunan Kullanım Sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilen adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin/hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. Bu ürün veya hizmetlerin belli başlı temel özellikleri/detayları Kullanım Sözleşmesi içerisinde belirtilen şekillerde değişim gösterebilir. ALICI, bu değişimlerden ötürü herhangi bir mağduriyet yaşadığını iddia edemez ve SATICI'yı sorumlu tutamaz.
4.2) Satın alınan bir ürün ise, söz konusu ürün satın alım esnasında taahhüt edilen süre zarfı içerisinde ALICI'ya teslim edilir. Şayet satın alınan bir hizmet ise, örgün hizmetlerde ALICI'nın ilgili adrese gelmesi ile kurs süresi boyunca, çevrimiçi(online) hizmetlerde ise ALICI'ya yoga.org.tr adresi üzerinden ilgili kurs içeriğine erişim sağlanması ile satın alım işlemi onaylandıktan hemen sonra teslim edilmiş olur.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.5) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.6) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.8) Satın alınan bir ürün ise, SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.9) Satın alınan bir hizmet ise, buna herhangi bir eğitmenin görevini doğru şekilde yerine getirmemesi, ulaşım sıkıntıları, örgün hizmetin sunulacağı adreste oluşan problemler veya çevrimiçi(online) olarak sunulan hizmetlerde internet aksaması/teknik arıza gibi problemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yaşanırsa, SATICI bunların herhangi birinden kati surette sorumlu değildir. ALICI bu tür sebeplerden herhangi bir şekilde SATICI'yı sorumlu tutamaz. Söz konusu ortaya çıkabilecek mağduriyetler, iyi niyet çerçevesinde taraflarca çözümlenebilir.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Şayet satın alımı gerçekleştirilen bir hizmet ise, SATICI'nın öz kanaati haricinde ALICI'nın herhangi bir şekilde iade alma şansı bulunmamaktadır. Eğer herhangi bir sebep ile, Kullanım Sözleşmesi başlığı altında belirtilenler haricinde, sözü verilen hizmetler doğru şekilde sunulamazsalar, taraflar arasında memnuniyetin sağlanması adına iyi niyet çerçevesinde bir çözümleme yapılabilir.
MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

Satın alınan bir ürün ise, ALICI, kendisine gönderilen ürünün herhangi bir şekilde kusurlu/bozuk veya sözü verilmeyen şekilde olduğunu ifade ederek, ürün teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade talep edebilir. İade talep edilmesi durumunda;
    ==> - ALICI, bozuk veya hatalı olduğunu iddia ettiği ürünü SATICI'ya geri gönderir.
    ==> - SATICI, bozuk veya hatalı olduğu düşünülen ürünü tarafına ulaştıktan sonra kontrol eder, şayet ALICI tarafından değil de, SATICI tarafından kaynaklanan bir hata olduğunu tespit ederse, ALICI tarafından kesilen tutarı aynen ALICI'ya 10 iş günü içerisinde iade eder.
    ==> - Bozuk veya hatalı olduğu tespit edilen ürün SATICI'ya satın alım tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde geri ulaştırılmazsa, ALICI artık ücret iadesi talebinde bulunamaz.
Şayet, satın alınan bir hizmet ise, ALICI, Kullanım Sözleşmesi başlığı altında belirtilen hizmet hakkındaki detayların değişmesinden kaynaklı olarak ücret iadesi talep edemez. ALICI, satın alınan örgün hizmetlerde şayet sözü verilen kursların, ilgili adreste verilmediğine dair herhangi bir iddiaya sahipse, bunların kanıtlarını söz konusu mağduriyeti yaşadıktan sonraki 14 gün içerisinde SATICI'ya info@yoga.org.tr e-posta adresi veya 0-312-437-96-09 telefon numarası aracılığı ile bildirmek yükümlülüğündedir. İlgili kanıtlar SATICI tarafından incelenir ve şayet onaylanırsa, ALICI'ya para iadesi ve bu mağduriyetten sorumlulara idari yaptırımlar yapabilir. Şayet, kanıtların yeterli nitelikte olmadığı kanısına varırsa, SATICI, ALICI'ya herhangi bir para iadesi yapmamaya karar verebilir. Söz konusu mağduriyet yaşandıktan sonraki 14 gün içerisinde bildirilmezse, ALICI, SATICI üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Ankara(Merkez) Tüketici Hakem Heyetleri, Ceza Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra Daireleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak merciilerdir.