Çocuk Yogası Eğitimi Programı


 • Çocuk ve ergen gelişiminin önemli noktaları
 • Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçleri
 • Yaş grubunun özelliklerine göre ders planı oluşturma
 • Yoga duruşlarının (asana) çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Nefes egzersizlerinin ve pranayama çalışmalarının çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Çocuklar ve ergenler için konsantrasyon, meditasyon ve gevşeme teknikleri
 • Çocuk yogası derslerinde kullanılabilecek oyunlar
 • Çocuk yogası derslerinde uygulanabilecek sanat ve müzik çalışmaları
 • Yoga ve Hint mitolojisi
 • Hikayeler ve masallar ile yoga
 • Çocuk yogasında 5 elementin kullanımı
 • Çakralar ve çocuk yogası
 • Çocukların ve ergenlerin Gunalarına göre ders planı hazırlama ve davranış modelleri
 • Yoga’nın temelini oluşturan Yama ve Niyama
 • Yaş gruplarına göre ders temaları oluşturma
 • Yaş grubuna göre öğretme metotları
 • Grup dinamiğini sağlama
 • Felsefe ve etik kurallar
 • Eğiticiliğe geçiş