Sık Sorulan Sorular

Çevir

YOGA FEDERASYONUNUN KURULUŞ AMACI?

Ruh ile bedenin düşünce ile icranın doğa ile insan arasındaki uyumun, kendini ve eylemi dizginlemenin sağlık, huzur ve refaha yönelik yaklaşımla bütünselliği ve birliği sağlayan Yoga'nın halk arasında yaygınlaştırılması öğretilmesi ortak amacı ile kurulmuştur,


YOGA FEDERASYONUNUN SİSTEMATİK YAPISI?

Var olan yoga uygulamaları aşamasında herkesin kendi öz tekniğini oluşturması ve yoga uygulamasını yaparken kendi tarzını ortaya koyması öne sürülmüştür, bu durum yoga eğitimini robotize bir sistem şeklinden çıkartmaktadır. Yapılmakta olan yoga uygulamalarını her eğitmenin kendi tarzı ile aynı program dahilinde öğretmesi hedeflenmiş olup Yoga uygulamaları modern bir yapıya kavuşturulmuştur.


YOGA EĞİTİMİ SERTİFİKASYONU NEDİR?

- Eğitim sonunda tahsis edilen belge.bu belge ile sadece eğitmenlik yapılabilir, işyeri açmanın prosedürü farklıdır.


EĞİTMENLİK KURSUNA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Gerekli belgeler sayfamızdaki belgeleri tamamlayarak kayıt olabilirsiniz


NE SIKLIKLA KURS AÇILABİLİR ?

10 Kişilik kurs kontenjanının kati kayıtlarının yapıldığı her dönemde ve talep edilen her yerde açılabilir


BELGEMİN GEÇERLİLİĞİ NEDİR VE NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM ?

Eğitmenliğinize ihtiyaç duyulacak özel tüzel bütün kurum kuruluşlarda görev yapabilirsiniz, Ayrıca (IYSF) Uluslararası yoga spor federasyonu üyesi olan yoga federasyonu belgeleri 37 üye ülkede direktmen geçerli olup, Dünyada kabul görmüştür.

http://www.iysf.org/directory/turkey/ 


YOGA EĞİTMENLİK BELGESİ AŞAMALARI NEDİR?

1.kademe ile başlayan eğitmenlik sistemi toplam 5 kademeden oluşmakta olup, İlgililerin minimum 2. kademe belge sahibi olmaları talimatnamelerimiz gereğidir, ayrıca her yıl minimum bir gelişim semineri ardından vize yapılması suretiyle o sene içerisinde aktif olunabilmektedir.


GELİŞİM SEMİNERİ NEDİR?

Federasyon tarafınca düzenlenen, Hindistanlı eğitmenlerinde eğitim verdiği bir çok aktiviteden oluşan yoğun bir eğitim programıdır.


FEDERASYONDA GÖREV ALMAK MÜMKÜNMÜDÜR?

Federasyonumuz amaç edindiği Yoganın halk arasında yaygınlaşması ve öğretilmesi hedefi doğrultusunda kendi bünyesinden yetiştirdiği eğitmenleri ilk planda tutarak kurullarda ve Yurt içi, Yurt dışı çalışmalarda görevler vermektedir, eğitim kurullarını kendi alt yapısından gelen 2. kademe eğitmenlerden oluşturmaktadır. yanı sıra Ülke çapında il ve ilçe temsilcilikleri verilmektedir.


İLÇE/İL TEMSİLCİSİ OLMAK İÇİN ?

- Federasyonumuzdan belgeli 2. kademe eğitmen olunması ve bulunduğu beldede Federasyon tesilcilik talimatnamesi gereklerini faal olarak gerçekleştirecek müracaat sahipleri.


YURT İÇİ VE DIŞI GÖREVLER?

- Bilindiği üzere alt yapımızdan yetişmiş eğitmenlerimiz Üniversite, ilçe, il Bölge temsilcilikleri yanı sıra bulundukları bölgelerde eğitmenlik kurslarını ve faaliyetlerimizi yürütmektedirler, yanı sıra aktif olan 3 Avrupa ülkesindeki temsilciliklerimizde görev yapmaktadırlar.


OLASI SORULARINIZIN İLETİLMESİ DURUMUNDA SIKÇA SORULAN SORULARA CEVABI İLE EKLENECEKTİR. GÖNDERİLER İÇİN :  İNFO@yoga.org.tr