Yoga Eğitimi Programı

YOGA EĞİTMENİ  YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

 

 

1.KURUMUN ADI :    YOGA FEDERASYONU

2.KURUMUN ADRESİ : KAZIM ÖZALP MAHALLESİ FİLİSTİN CADDESİ NO:20/2 GOP ÇANKAYA ANKARA

3.PROGRAMIN ADI: YOGA EĞİTMENİ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI   (KİŞİSEL GELİŞİN VE EĞİTİM)

4.PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan yada çalışmak isteyen ve yoga federasyonu prosedüründe temel eğitimi almış olan en az ortaöğretim mezunu kişiler için hazırlanmıştır.

5.PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan yada çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile Yoga Federasyonu Eğitmenlik Eğitimi alan, belgesi bulunulan yıla ait vizeli olan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

6.PROGRAMIN UYGULANMASI : Bu program kısa ve uzun süreli olarak uygulanmaktadır,1/  200 ders saati süreli  yada 2/  hızlandırılmış 5 tam gün kısa süreli olmak üzere iki değişik yapı ile katılımcıların günlük yaşamdaki zaman aralıkları göz önünde bulundurularak uygulanabilmektedir 


Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;

1. Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,

2. Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,

3. Yetişkinlere ve Çocuklara yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,

4. Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,

5. Yetişkin ve Çocuk eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,

6. Yetişkinlere ve Çocuklara uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,

7. Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,

8. Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,

9. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

 

8.PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1 Programda yer alan konuların öğretiminde bilgisayar ortamında powerpoint sunumlarından faydalanılacaktır.

2 Kursiyerler gruplara ayrılarak; soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrenci katılımını esas alan aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacak ve kursiyerlerin konuları grupları ile analiz ederek bu analiz sonuçlarını sınıf ortamında sözlü olarak paylaşmaları sağlanacaktır.

3 Gerektiğinde uzman ve kaynak kişilerden derslerde yararlanılacaktır.

4 Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.

5 Kursiyerlerin sunumlarını hazırlarken kullanacakları bilgisayar programları hakkındaki eksik bilgilerinin giderilmesi sağlanacaktır.

6 Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.

7 Eğitim sonunda kursiyerler belirledikleri bir konuda, aldıkları eğitim konularını uygulayarak eğitim planı hazırlayacaklar ve sunum yapacaklar

8 Yoga ile ilgili terimler kültürü felsefesi hareket duruş nefes meditasyon yoganess, konularında öğretme tarzları hakkında paylaşım ve staj yapmaları sağlanacaktır.

 

 

9.PROGRAM SÜRESİ: 200 ders saati

 

1.PROGRAM

Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere

a. Günlük Süre: Günde 5 saat

b. Toplam Süre: Haftalık = Günde 5 saat x 5 gün=25 saat

Toplam 9 haftada 45 gün ve 200 saattir.

 

2.PROGRAM

Günde 6 saat ve haftada 30 saati geçmemek üzere

a. Günlük Süre: Günde 3 saat

b. Toplam Süre: Haftalık = Günde 3 saat x 5 gün=15 saat

Toplam15 haftada 45 gün ve 200 saattir.


Alternatif program uygulanabilir. 


3.PROGRAM

Hafta sonu programı

9 hafta sonu süreli uygulanmaktadır


10.PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

 

1.HAFTA

 

A ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I


1-Tanımlar:

a- Yoga nedir

              I-Yoganın tanımı

2- Yoganın temelleri

            a- Yoga tarihi

ı- Yoga ve kültür

ıı-Doğu ve Batı'ya göre yoga

3-Yoga kaynakları

a.akımları                                                                                                                              

b-kolları

 

2 HAFTA

A ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II

1- Yoga pratiğinin teorik anlatımı:

a- Sabit duruşlar,

ı-  nefes çalışmaları

ıı- vücut temizleme çalışmaları

 

2-  Yoga ve tıp bilimi

                        a- Yoganın sağlığımıza çok yönlü katkıları

                                   ı-Yoga terapi

                                   ıı-Yoga ve stres

3-  Yoga ve beslenme

a- Yoga ve beden imgesi

3 HAFTA

A- BASAMAKLAR

            1- Yoganın sekiz basamağı :

a-Yama

b-Niyama

c-Asana

d-Pranayama

e-Pratyahara

f-Dharana

g-Dhyana

h-Samadhi

 

            2- ÇEŞİTLERİ

                        a-Yetişkin Yogası

                        b-çocuk yogası

c-ergen yogası

d-gençlik yogası

e-hamile yogası

 

 

4 HAFTA

A- ARINMA VE GÜÇLENDİRME


1- Arınma ve güçlendirme

a-Yama

b-Niyama

c-Asanalar

d-Sabit duruşlar

2- Yavaş hareketin ya da duruşun önemi

a-Asanalar ile doğru bedensel duruş

ı- Asanalar ve denge

                                   ıı- Omurga : Hayat ağacı

3-   Pranayama (nefes ve enerji teknikleri)

                        a- Nefesin önemi

b-Prana (evrensel enerji)

                        c-Prana ile ilgili organlar

5 HAFTA

A- NEFES 

1- Nefeslerde amaç

                        a- Nefesin yararları

                        b-Doğal nefese dönüş

c-diyafram nefesinin önemi

2-  Nefesin çeşitleri

                        a-Nefesin organlar üzerindeki etkileri

b-duygular üzerindeki etkileri

c-zihin üzerindeki etkileri

 

6 HAFTA

A- ÇAKRALAR

1- Enerji merkezleri ( çakralar )

                        a-Çakraların etkilediği organlar

                        b-Çakralar ve salgı bezlerinin bağlantısı

2- Zihnin yapısı ve zihinsel farkındalık

                        a-Zihin kontrolü

b-Odaklanma

c-konsantrasyon

7 HAFTA

A- MEDİTASYON TEKNİKLERİ

1-   Meditasyon çeşitleri

a-Gevşeme

b-Rahatlama

            2- Gevşeme yöntemleri :

a-      IRT – Ani Gevşeme Tekniği

b-      QRT – Hızlı Gevşeme Tekniği

c-      DRT – Derin Gevşeme Tekniği – Isınma ve soğuma çalışmaları

3- Selamlama serileri

a- Surya Namaskara: Güneşi selamlama serisi
b- Kriyalar:Bedeni temizleme çalışmaları
c- Bandha ve Mudralar:Kilit noktaları ve vücut jesti

2- Yoga ve beslenme

a- Temel ve fonksiyonel anatomi

b-Sağlığın ve hastalığın tanımlanması

 

 

 

8. HAFTA

A- YOGANESS

            1- Yoganess Egzersizleri

                        a-Masaj egzersizleri

                        b- hidrolik ve aletli egzersiz

                        c- ritim ve dans egzersizleri

                        d- birebir özel egzersiz

                        e- zumba ve pilates egzersizleri                    

2- Yoganess teknikleri

a- duruş, denge

c-nefes

d-ısınma, soğuma

B- ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

4. Slaytların Yazılımı

5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

6. Ses ya da Müziğin Seçimi

7. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap                                                                  

b. Konuların Analizi                                                                                              

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı                                               

8. Gün Değerlendirmesi

 

9 HAFTA

A- EĞİTMENLİĞE GEÇİŞ

1- Eğitmenlik (Her çeşit program dahilinde uygun metodlar ayrı olarak belgelendirilir)

a-      Eğiticinin nitelikleri

b-      Öğretme metodları

c-      İletişim teknikleri

d-     Çeşitleri

            ı- Yetişkin Yogası

ıı-Çocuk Yogası

            ııı-Ergen,Gençlik Yogası

            ıv-Hamile Yogası

 

2-  Öğrencinin öğrenme aşamaları

a-      Öğretme tarzları

b-      Zaman yönetimi

c-      Nasıl eğitim verileceği ve teknikler

 

B-VUCUT VE DİLİN KULLANIMI

1-  Dilin ve sesin kullanımı:

a-aktif anlatım üzerine dilin kullanımı

b-pasif anlatım üzerine dilin kullanımı

 

2-  Grupları derecelendirme ve bireysel ihtiyaçlara göre program oluşturma

a-      Duruşları gözlemleme

b-      düzeltme ve doğru hizalama yapma

c-      Duruşların sunumu

 

3-      Duruşların beş kategorisi:

a-Ayaktaki duruşlar

b-öne bükülmeler

c-geri eğilmeler

d-sağa sola dönüşler

d-ters duruşlar

 

4-      Hizalama şekilleri

a-Bu farklı kategoriler arasındaki hizalama biçimlerinin gözlemlemesi,

b-uygulanması ve her duruş arasındaki ortak paydalar

c-Yoga eğitimi iş olgusu

 

C- GERİBİLDİRİM

1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

a. Soru Sorma Nedenleri

2. Soru Sorma Teknikleri

a. Açık Uçlu Sorular 

b. Kapalı Uçlu Sorular

3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

a. İçerik Açısından

b. Biçim Açısından

c. Düzen Açısından

d. İfade ve Anlatım Açısından

4. Soru Düzeyleri

a. Bilgiyi Ölçen Sorular         

b. Anlamayı Ölçen Sorular

c. Uygulamayı Ölçen Sorular

d. Analizi Ölçen Sorular

e. Sentezi Ölçen Sorular

f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular

5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

6. Yanıtların Alınması

7. Katılımcıların Soruları

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap        

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi - STAJ. (Eğitim süresinin %10 kadarı staj yapılır)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:

Kurs sonunda Yoga Federasyonu Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır:

Puan

Not

Derece

0-59

B

Başarısız

60-100

A

Başarılı

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ:

Kurs programının uygulanması sırasında kullanılacak araç-gereçler:

1. Projeksiyon

2. Bilgisayar

3. Yazı Tahtası

4. Slayt Gösterimi

5. Eğitim Notları

6. Mat