Başkanlık

 

ÖNSÖZ

 

Zihin ile Bedenin İnsan ile Doğanın uyumunun sağlanmasına odaklanan "Sağlıklı Yaşam Bilimi" Yoga..

Uzun yıllar süren, idari ve teknik uzman personelimizle yapılmış yurt içi ve yurt dışı çalışmaların birikimi ile oluşturulan federasyonumuz,

Ortak amaç doğrultusunda Yoga kültürünün tanıtılması, öğretilmesi, halk arasında yaygınlaştırılması ve bunların en doğru, gerçek anlamında yapılmasının sağlanabilmesi, farklı niyetlerden korunması ve ruhen fiziken genel sağlıklı yaşam egzersizlerinin uygulanmasınında bu amaçlar arasında anılıp faaliyet gösterilmesi adına, aynı amaca sahip tüzel kişiliklerin bir araya gelmesi ile 01 Nisan 2013 tarihinde kurulmuştur.


Merkezi: Filistin Sokak No:20 GOP Çankaya- Ankara'dır.

 

Yoga Federasyonu Başkanı:

Muharrem AYDOĞAN

 

 

 

                                                                                        

 

               

    Serkan TÜTÜNCÜOĞLU                 Tarık GEZGİN                          

Buse AYDOĞAN                      Serkan ARAN

 

 

 

 

EĞİTİM KURULU                                

Prof Dr İsmet ERKMEN                Prof Dr Aydan ERKMEN                Prof Dr Hüseyin ÜNVER          Prof Dr Osman TAŞDAN                    

           Divya KUMARI                     Dr Gaye GUZEL                            Yasemin DİKMEN             Umang Gopalbhai DAWN


                                             

Doç Dr Ali DENKER                                      Özge AYDEMİR                          Naz BEKTAŞ                           Birsen ÖZIŞIK          

 

 

 

HUKUK KURULU

 

Av. Hasan ERMİŞ                    Av. Esra Yoldaş ÇELİK              Av. Şebnem KUTLUCA

 

 

 

      

Av.İjlal TAŞDEMİR                    Av.Gülfer DEMİR